Om Årets Byrå

Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid valet av byrå. Årets Byrå startade 2000 och är den största kommunikationsbyråstudien i Sverige.

Det är kostnadsfritt att delta i branschstudien Årets Byrå. Delar av resultatet (Nöjd Kund Index) offentliggörs på en årlig gala där de byråer med nöjdast kunder uppmärksammas.

Branschstudien resulterar även i byråspecifika kundutvärderingar som används i byråernas egen affärsutveckling.

Byråkategorier

Byråer som kvalificerat sig och har godkända resultat delas in i följande kategorier:

  • Brand Experience
  • Contentbyråer
  • Digitalbyråer
  • Reklambyråer
  • Mediebyråer
  • PR-byråer
  • Produktionsbyråer
  • Varumärkes- och designbyråer

I den mån antalet kvalificerade byråer är tillräckligt många delas kategorierna in i olika intäktsklasser.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta oss på 08 545 612 80.