Resumé: Så gör byråerna för att behålla sin talang

Byråerna förväntas få svårt att behålla sina talanger samtidigt som marknadsavdelningar väljer byråer utifrån deras nyckelpersoner. Byråerna försöker att behålla de bästa med bra pensionsvillkor.

Med jämna mellanrum sker det byråbyten där det är det kreativa teamet eller några andra nyckelpersoner som är förklaringen till bytet. I branschstudien Årets Byrå säger 32 procent av kunderna att de skulle överväga ett byta byrå om den huvudsakliga kontaktpersonen skulle sluta.

Det gäller alltså för byråerna att behålla sina viktiga medarbetare.
– Det finns en rad olika sätt att motivera medarbetare att trivas och stanna kvar på byrån. Här kan det dock finnas stora skillnader, inte minst mellan generationer, säger Pia Grahn, vd på Regi som tagit fram Årets Byrå.

Läs hela artikeln här!