Resumé: Pr-byråerna vinnare i konkurrensen

Regi har i en parallell branschstudie till Årets Byrå frågat Sveriges byråledare hur de upplever konkurrenssituationen när det kommer till andra typer av aktörer och uppdrag från landets köpare av kommunikationstjänster. På frågan om de ser en ökad konkurrens från andra typer av konsultföretag svarar 68 procent ”ja”.

 

Främst kommer konkurrensen från konsultföretag inom management, strategi och affärsutveckling. Även mer renodlade it-konsulter uppges knipa mer uppdrag, inte minst då behoven av digital kompetens och komplexitet ökar.

– Byråledarna uppger bland annat Accenture och Deloitte och andra aktörer inom management, strategi och affärsutveckling som exempel, säger Pia Grahn, nytillträdd vd på Regi.

Läs hela artikeln på resume.se