Branschstudien Årets Byrå kommer att skickas ut till och besvaras av tusentals kunder och köpare av kommunikationstjänster, med start under september.

Regis grundurval innehåller tusentals namn, men inte samtliga. Alla byråer som har möjlighet att kvalificeras har möjlighet att komplettera urvalet med egna kundlistor – då är chansen större att vi kan få tag på just era kunder så de flår tillfälle att bidra med sina insikter om samarbete.

Förlängd deadline för kundlistor är den 25 september 2017. Mallen kan du ladda ned här:  MALL_Kundlistor_ÅretsByrå2018

Alla uppgifter behandlas givetvis strikt konfidentiellt, kundlistorna skickas till emelie.johansson@regi.se.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor!