Resumé har intervjuat Regis vd Robert Skölfman kring bytesbenägenheten i kommunikationsbranschen. Läs artikeln och ta del av bland annat hur många kunder i branschen som är bytesbenägna och vad den största anledningen till bytesbenägenhet är. Läs Resumés artikel här!

artikel