Regi arbetar med researchbaserad analys och rådgivning som förbättrar, kvalitetssäkrar och bidrar till affärsutveckling av våra kunders verksamheter.

Vi står bakom stora nationella och nordiska branschstudier som Årets Byrå, Årets Advokatbyrå och IR Nordic Markets.

Vi har under många år arbetat mot specifika branscher och områden och har stor kunskap om dessa. Genom big data får vi många jämförelsepunkter som ger oss möjlighet att identifiera trender, samband och viktiga skillnader.

Det kan gälla relationen mellan köpare och rådgivare i konsultverksamheter, medarbetarnöjdhet, ledarskapsutvärdering, projektuppföljning, varumärkesutvärdering, perception studies, eller andra helt skräddarsydda uppdrag.

Våra tre huvudsakliga affärsområden:

Kommunikationsbyråbranschen

Affärsjuridiska advokatbyråer

Börsbolagens IR-avdelningar