Årets Arbetsgivare är en parallell studie till Årets Byrå som undersöker medarbetarnöjdheten hos Sveriges byråer. Årets Arbetsgivare är den enda medarbetarstudien som har en unik jämförelse mot kommunikationsbranschen.

Anmäl ert deltagande
Ni anmäler ert deltagande genom att ladda upp er medarbetarlista på en GDPR-säker länk. Kontakta info@regi.se för mer information. Det är kostnadsfritt att delta. Eventuella förseningsavgifter kan däremot tillkomma vid till exempel sen anmälan och/eller vid komplettering av uppgifter.

Har ni fler frågor kring Årets Arbetsgivare? Se svaren nedan. Saknar ni några svar, kontakta gärna oss vid fler frågor!

 • Tidsplan

  November: Deadline för att skicka in medarbetarlistan till Regi.

  November-december:  Byråernas medarbetare svarar på enkäten anonymt.

  December: Regi publicerar listan på de nominerade byråerna.

  Januari: Årets vinnare utses vid Årets Byrå-galan!

 • Regler och Kvalificeringskrav
  • Byrån skickar in en lista med alla medarbetare som jobbat på byrån i över 3 månader.
  • Byrån måste ha minst 8 anställda för att kunna delta.
  • Medarbetarna kan vara projektanställda, provanställda, tillsvidareanställda eller frilansare/konsulter som har byrån som sin huvudsakliga arbetsplats.
  • Verksamheten måste ha byråintäkt på minst 6 mkr baserat på det senaste bokslutet. Med byråintäkt menas summan av arvoden plus påslag för inköp för kunds räkning.

  Alla medarbetare som uppfyller reglerna ska skickas in, undantaget VD/Byråchef samt medarbetare som avslutat sin anställning, eller ska avsluta sin anställning innan 4 december 2022. 75% av medarbetarna på listan behöver besvara enkäten för att byrån ska kunna ingå i rankingen.

 • Hur går undersökningen till?
  1. De byråer som vill medverka laddar upp sin medarbetarlista via GDPR-säker länk.
  2. Under november-december svarar byråns medarbetare anonymt på den webbenkät som skickas ut från Regi. Frågorna i enkäten är ca 20 st och består av ett Nöjd Medarbetar Index (NMI), plus ett par fördjupningsfrågor. Även egna tilläggsfrågor är möjligt.
  3. När resultaten är inne tar Regi fram en nomineringslista över de byråer som har det bästa resultatet i NMI.
 • Vilka får delta i studien?

  Alla byråer kan delta, oavsett deltagande i Årets Byrå. Utmärkelsen går till en arbetsgivare inom byråbranschen som gör ett utmärkande arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda. Det är kostnadsfritt att delta och medarbetarna svarar anonymt.

 • Vilka resultat publiceras?

  De byråer som har högst medarbetarnöjdhet uppmärksammas på det årliga Årets Byrå-eventet. Regi publicerar endast resultaten för de byråer som är topprankade.

 • Hur får jag del av min byrås resultat i studien?

  Alla som deltar i Årets Arbetsgivare kan beställa sin byråspecifika medarbetarrapport. Rapporten innehåller byråns resultat från samtliga frågor i studien (NMI plus fördjupningsfrågor), och inkluderar unika jämförelser mot resultatet för branschen. Läs mer om specifikation av rapporten samt pris här. Om ni vill beställa er rapport så kontakta oss i Årets Byrå-teamet

 • Vilka frågor ingår i studien?

  Frågorna i enkäten är ca 20 stycken och består av två delar: Nöjd Medarbetar Index (NMI) samt Fördjupningsfrågor.

 • Vad är NMI?

  Nöjd Medarbetar Index består av 14 olika kriterier som betygsätts av medarbetarna. Frågorna är:

  Samarbetsklimat, Rimlig och hållbar arbetsbelastning, Inflytande och påverkan, Engagemang, Tydliga arbetsuppgifter, Återhämtning, Individuella målsättningar, Utvecklingsmöjligheter, Lön, Villkor, Arbetsledning/Coachning, Internkommunikation, Arbetsmiljö, Jämställdhet och Mångfald

 • Vad är fördjupningsfrågor?

  Fördjupningsfrågorna inkluderar frågeställningar rörande prioriterade förbättringsområden, arbetsgivarens hållbarhetsarbete samt egna framtidsutsikter på arbetsplatsen. Svaren på fördjupningsfrågorna påverkar inte byråns ranking.

 • Hur värderar ni svaren ni får in?

  Byråns rankning avgörs av en sammanslagning av NMI och en kvantifiering av fördjupningsfrågorna.

 • Hur hanterar ni personuppgifter i samband med studien?

  Vi är väldigt måna om att personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Ta del av vår personuppgiftspolicy här: PUP Kommunikationsbyråer. Regi skickar även personuppgiftsbiträdesavtal för de byråer som deltar i Årets Byrå – Årets Arbetsgivare.