Under hösten 2011 samlade Regi in totalt 2976 byråspecifika bedömningar i Årets Byrå 2011, och för varje genomförd utvärdering skänker vi nu 10 kr till Världsnaturfondens Östersjöprogram. Detta innebär att:

Årets Byrå 2011 bidrar med 29 760 kr till Östersjön!

 

För detta vill vi tacka alla som deltagit i studien och utvärderat sin byrå i Årets Byrå 2011. Din feedback har varit väldigt värdefull för många av Sveriges kommunikationsbyråer!