Under hösten 2012 samlade Regi in totalt 3011 byråspecifika bedömningar i bransch- och kvalitetsstudien Årets Byrå, och för varje genomförd utvärdering skänker vi 10 kr till Barncancerfonden dvs. 30 110 kr skänks till barncancerforskningen.

Vi vill tacka alla kommunikationsköpare som har utvärderat sin byrå i Årets Byrå 2012 och därmed gjort detta möjligt!

Läs mer här om hur mycket våra övriga studier bidragit med…