Bästa Arbetsgivare är en parallell studie till Årets Byrå som undersöker medarbetarnöjdheten hos Sveriges byråer. 

Bästa Arbetsgivare är den enda medarbetarstudien som har en unik jämförelse mot kommunikationsbranschen.

Alla byråer kan delta, oavsett deltagande i Årets Byrå.

Utmärkelsen går till en arbetsgivare inom byråbranschen som gör ett utmärkande arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda.

Det är kostnadsfritt att delta och medarbetarna svarar anonymt.

 


Anmäl ert deltagande

Ni anmäler ert deltagande genom att ladda upp er medarbetarlista på en GDPR-säker länk. Kontakta info@regi.se för mer information.

Det är kostnadsfritt att delta. Eventuella förseningsavgifter kan däremot tillkomma vid till exempel sen anmälan och/eller vid komplettering av uppgifter.

 

Såhär går det till

 • De byråer som vill delta laddar upp sin medarbetarlista via GDPR-säker länk.
 • Under november-december svarar byråns medarbetare anonymt på den webbenkät som skickas ut från Regi.
 • Frågorna i enkäten är ca 20 stycken och består av ett Nöjd Medarbetar Index (NMI), plus ett par fördjupningsfrågor. Även egna tilläggsfrågor är möjligt.
 • När resultaten är inne tar Regi fram en nomineringslista över de byråer som har det bästa resultatet i NMI.
 • Alla deltagande byråer har möjlighet att beställa sin byråspecifika medarbetarrapport med insikter i den egna medarbetarnöjdheten.
 • Utifrån resultaten tar Regi dessutom fram en branschrapport med insikter om medarbetarnöjdheten på Sveriges byråer.

 

Frågorna i studien

Frågorna i enkäten är ca 20 stycken och består av två delar: Nöjd Medarbetar Index (NMI) samt Fördjupningsfrågor. Byråns rakning avgörs av en sammanslagning av NMI och en kvantifiering av fördjupningsfrågorna.

 

Nöjd Medarbetar Index (NMI)

Nöjd Medarbetar Index består av 14 olika kriterier som betygsätts av medarbetarna.

 • Samarbetsklimat
 • Rimlig och hållbar arbetsbelastning
 • Inflytande och påverkan
 • Engagemang
 • Tydliga arbetsuppgifter
 • Återhämtning
 • Individuella målsättningar
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Lön
 • Villkor
 • Arbetsledning/Coachning
 • Internkommunikation
 • Arbetsmiljö
 • Jämställdhet och Mångfald

 

Fördjupningsfrågor

Fördjupningsfrågorna inkluderar frågeställningar rörande prioriterade förbättringsområden, arbetsgivarens hållbarhetsarbete samt egna framtidsutsikter på arbetsplatsen. Svaren på fördjupningsfrågorna påverkar inte byråns ranking.

 

Regler och kvalificeringskrav

 • Byrån skickar in alla medarbetare som har jobbat på byrån i över 3 månader. Dock behöver byrån ha minst 8 anställda för att kunna delta.
 • Medarbetarna kan vara projektanställda, provanställda, tillsvidareanställda eller frilansare/konsulter som har byrån som sin huvudsakliga arbetsplats.
 • Alla medarbetare som uppfyller reglerna ska skickas in, undantaget VD/Byråchef samt medarbetare som avslutat sin anställning, eller ska avsluta sin anställning innan 4 december 2022.
 • 75% av medarbetarna på listan behöver besvara enkäten för att byrån ska kunna ingå i rankingen.
 • Er verksamhet måste ha en intäkt på minst 6 mkr baserat på det senaste bokslutet. Med intäkt menas summan av arvoden plus påslag – ej inköp för kunds räkning.

 

Publicering av resultat

De byråer som har högst medarbetarnöjdhet uppmärksammas på det årliga Årets Byrå-eventet. Regi publicerar endast resultaten för de byråer som är topprankade.

 

Beställ er byråspecifika medarbetarrapport

Alla som deltar i Bästa Arbetsgivare kan beställa sin byråspecifika medarbetarrapport. Rapporten innehåller byråns resultat från samtliga frågor i studien (NMI plus fördjupningsfrågor), och inkluderar unika jämförelser mot resultatet för branschen.

Läs mer om specifikation av rapporten samt pris här.

Om ni vill beställa er rapport så kontakta oss i Årets Byrå-teamet

 

Tidsplan

 • November: Deadline för att skicka in medarbetarlistan till Regi.
 • November-december:  Byråernas medarbetare svarar på enkäten anonymt.
 • December: Regi publicerar listan på de nominerade byråerna.
 • Januari: Årets vinnare utses vid Årets Byrå-galan!

Hantering av personuppgifter

Vi är väldigt måna om att personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Ta del av vår personuppgiftspolicy här: PUP Kommunikationsbyråer

Regi skickar även personuppgiftsbiträdesavtal för de byråer som deltar i Årets Byrå – Bästa arbetsgivare.

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta någon av oss i Årets Byrå-teamet.