Välkommen in med er anmälan till Årets Byrå 2020 – Bästa Arbetsgivare, senast den 4 oktober!

Bästa Arbetsgivare är en parallell studie till Årets Byrå som undersöker medarbetarnöjdheten hos Sveriges byråer.

Endast de byråer som har anmält sig till Årets Byrå 2020 kan delta i studien.

Utmärkelsen går till en arbetsgivare inom byråbranschen som gör ett utmärkande arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda.

Utmärkelsen görs tillsammans med DIK och Resumé och presenteras på Årets Byrå-galan i februari.

Det är gratis att delta och medarbetarna svarar anonymt.

 


Såhär går det till

 • De byråer som vill delta skickar in sin medarbetarlista till Regi senast 4 oktober 2019. Mallen för listan hittar du här
 • Under oktober-november svarar byråns medarbetare anonymt på den webbenkät som skickas ut från Regi.
 • Frågorna i enkäten är ca 20 stycken och består av ett Nöjd Medarbetar Index (NMI), plus ett par fördjupningsfrågor.
 • När resultaten är inne tar Regi fram en nomineringslista över de byråer som har det bästa resultatet i NMI.
 • Årets vinnare utses på Årets Byrå-galan den 20 februari.
 • Alla deltagande byråer har möjlighet att beställa sin byråspecifika medarbetarrapport med insikter i den egna medarbetarnöjdheten.
 • Utifrån resultaten tar Regi dessutom fram en branschrapport med insikter om medarbetarnöjdheten på Sveriges byråer.

 

Frågorna i studien

Frågorna i enkäten är ca 20 stycken och består av två delar: Nöjd Medarbetar Index (NMI) samt Fördjupningsfrågor. Byråns ranking avgöras utifrån det samlade resultatet i NMI. Svaren på fördjupningsfrågorna påverkar ej byråns ranking.

 

Nöjd Medarbetar Index (NMI)

Nöjd Medarbetar Index består av 14 olika kriterier som betygsätts av medarbetarna.

 • Samarbetsklimat
 • Rimlig och hållbar arbetsbelastning
 • Inflytande och påverkan
 • Engagemang
 • Tydliga arbetsuppgifter
 • Återhämtning
 • Individuella målsättningar
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Lön
 • Villkor
 • Arbetsledning/Coachning
 • Internkommunikation
 • Arbetsmiljö
 • Jämställdhet/Mångfald

 

Fördjupningsfrågor

Fördjupningsfrågorna inkluderar frågeställningar rörande prioriterade förbättringsområden, arbetsgivarens hållbarhetsarbete samt egna framtidsutsikter på arbetsplatsen. Svaren på fördjupningsfrågorna påverkar inte byråns ranking.

 

Regler och kvalificeringskrav

 • Byrån skickar in alla medarbetare som har jobbat på byrån i över 3 månader.
 • Medarbetarna kan vara projektanställda, provanställda, tillsvidareanställda eller frilansare/konsulter som har byrån som sin huvudsakliga arbetsplats.
 • Alla medarbetare som uppfyller reglerna ska skickas in, undantaget VD/Byråchef samt medarbetare som avslutat sin anställning, eller ska avsluta sin anställning innan 30 november 2019.

 

Anmäl ert deltagande

Ni anmäler ert deltagande genom att skicka in er medarbetarlista till Regi. Ladda ned mallen för kundlistan här

Kundlistan måste vara hos oss senast 4 oktober. Ni skickar listan till robin.jakobsson@regi.se

Det är kostnadsfritt att delta. Eventuella förseningsavgifter kan däremot tillkomma vid till exempel sen anmälan och/eller vid komplettering av uppgifter.

 

Beställ er byråspecifika medarbetarrapport

Alla som deltar i Årets Byrå 2020 – Bästa Arbetsgivare kan beställa sin byråspecifika medarbetarrapport. Rapporten innehåller byråns resultat från samtliga frågor i studien (NMI plus fördjupningsfrågor), och inkluderar jämförelser mot resultatet för branschen.

Om ni vill beställa er rapport så kontakta oss i Årets Byrå-teamet

 

Tidsplan

 • 4 oktober: Deadline för att skicka in medarbetarlistan till Regi.
 • Oktober-November:  Byråernas medarbetare svarar på enkäten anonymt.
 • Januari: Vi publicerar listan på de nominerade byråerna
 • 20 februari: Årets vinnare utses vid Årets Byrå-galan!

 

Hantering av personuppgifter

Vi är väldigt måna om att personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Ta del av vår personuppgiftspolicy här: PUP Kommunikationsbyråer

Regi skickar även personuppgiftsbiträdesavtal för de byråer som deltar i Årets Byrå – Bästa arbetsgivare.

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta någon av oss i Årets Byrå-teamet.