Pressmeddelande 2016-04-27

Analys och konsultföretaget Regi utökar sin årliga branschstudie och ranking Årets Byrå. Det innebär att även produktionsbyråer kommer att ingå i Årets Byrå 2016. Enligt Caroline Tiala, affärsområdeschef på Regi, är det en viktig utveckling för att täcka hela branschen.

”Vi har träffat och pratat med ett stort antal produktionsbyråer det senaste året och ser ett starkt intresse från dem att både arbeta med förbättringar baserat på resultatet och att synas i rankingen” säger Caroline och förklarar att beslutet att inkludera produktionsbyråer har tagit form det senaste året.

Produktionsbyråer får därmed en egen kategori i branschstudien där även frågeområdena kommer att anpassas efter byråernas specifika förhållanden.

 

Ytterligare information

Caroline Tiala, affärsområdeschef: +46 70 286 33 44, caroline.tiala@regi.se

Therese Malmgren, kundansvarig: +46 73 333 60 73, therese.malmgren@regi.se