Author Archives: admin

Dagens Opinion: Dags för kartläggning av bästa arbetsmiljön i kombranschen

För andra gången genomför analysföretaget Regi i samarbete med fackförbundet Dik studien som ska hitta den bästa arbetsgivaren i byråbranschen. Corona-pandemin påverkar bedömningen av byråerna.

Studien Bästa Arbetsgivare kör igång 10 november. I studien är det medarbetarna på kommunikationsbyråerna som säger vad de tycker om arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, villkoren och byråledarskapet. Studien utgörs av ett medarbetarindex (NMI) samt frågor som berör hur väl byråerna tar hand om sina medarbetare. Tanken är också att byråerna ska kunna jämföra sig med sina konkurrenter med hjälp av studien.

I år har undersökningen utvecklats med frågor om medarbetarnas välbefinnande med tanke på corona-pandemin.

Bästa Arbetsgivare är en del av utmärkelsen Årets byrå där byråer rankas efter olika omdömen från uppdragsgivarna.

– På våren 2021 kommer vi också att dela ut ett nytt pris som baserar sig på ett aggregerat resultat från både kund- och medarbetarstudierna, säger Regis vd Robert Skölfman.

Studien genomförs digitalt och via telefon.

Förra året deltog 60 byråer i studien.

– Vi tror att det blir fler i år, säger Robert Skölfman.

Är det bara betalande byråer som deltar?
– 
Nej det är kostnadsfritt att anmäla sig till Bästa Arbetsgivare. Det är först om man som byrå väljer att ta del av sina resultat man betalar.

Och vad kostar det?
 – Priset varierar från 20 000 kronor och uppåt beroende på antal anställda.

Förra året vann Södra Tornet i klassen 7-25 miljoner kronor och Westander i klassen över 25 miljoner kronor i byråintäkt.

Dagens Opinion

Realtid: Marketing Data & Technology: Ny kategori i Årets Byrå

Den snabba omvandlingen mot en all tyngre insats av data och teknologi i marknadsföring och reklam, resulterar nu i en ny kategori i Årets Byrå 2021.

Enligt analysföretaget Regi Research & Strategi, som utför den årliga branschstudien, har allt fler traditionella byråer byggt ut sitt kunnande på området samtidigt som många nya byråer har data & teknologi som sitt huvuderbjudande.

I samtliga nordiska länder finns det mellan ett halvt till ett dussin byråer per land med stark kompetens i den nya kategorin enligt Regi.

– Vi vill lyfta fram den snabba förändringen i branschen genom att lansera denna nya viktiga kategori, säger Robert Skölfman, vd på analys och konsultföretaget Regi.

Hantering av strategisk data är en stor, konkurrensavgörande fråga för många företag i den accelererande digitaliseringen och globaliseringen.

– Värdet av företagens eget data har gått upp och det behövs allt mer teknologi för att kunna skapa affärsnytta av detta,  säger Skölfman och påpekar att detta återspeglas i byråfältet och det faktum att tekniska lösningar får större betydelse.

– Genom att kunderna själva anger vilken typ av tjänster som köps in från byråerna skapas kategoritillhörighet. Bland tjänsterna kommer nu hantering av big data och tillhandahållande av tekniska och strategiska lösningar i samband med detta att läggas till. Alla kommunikationsföretag och techbolag som hanterar dessa frågor är välkomna att delta i studien.

I Sverige har snart ett tiotal byråer redan anmält sitt intresse och Robert Skölfman räknar med att fler kommer anmäla sig.

 

Publicerad 2020-09-21

Dagens Opinion: Martech-konsulterna får egen tävlings-kategori

Regi inför den nya kategorin Marketing Data & Technology i sin tävling Årets Byrå.

I den nya kategorin ska byråer som erbjuder data- och teknologilösningar för marknadsförare och reklamköpare tävla.

”Vi har blivit både fler, större och allt viktigare för våra kunder. Vi är minst lika strategiska partners som medie-, reklam- och pr-byråerna. Därför behöver vi en egen kategori”, säger Emma Storbacka, vd för Avaus, en av byråerna som ska vara med och tävla.

”Vi vill lyfta fram den snabba förändringen i branschen genom att lansera denna nya viktiga kategori”, kommenterar Robert Skölfman, vd på Regi.

Dagens Opinion

Resumé: Ny kategori i Årets Byrå: Marketing Data & Technology

Datadrivna byråer och martech-konsulter får egen tävlings-kategori i Årets Byrå.

Analysföretaget Regi Research & Strategi, som står bakom den årliga branschstudien Årets byrå, bedömer att allt fler traditionella byråer har byggt ut sitt kunnande inom datadrivet. De senaste åren har det tillkommit flera nya byråer på marknaden med data & teknologi som sitt huvuderbjudande.

Utvecklingen på de nordiska marknaderna gör nu att disciplinen får en egen kategori i Årets Byrå.

– Vi vill lyfta fram den snabba förändringen i branschen genom att lansera denna nya viktiga kategori. Värdet av företagens eget data har gått upp och det behövs allt mer teknologi för att kunna skapa affärsnytta av detta, säger Robert Skölfman, vd på analys och konsultföretaget Regi i en kommentar.

Eftersom kunderna själva anger vilken tjänst som köps in från byråerna skapas kategoritillhörigheten. Inom Marketing Data & Technology ingår hantering av big data och tillhandahållande av tekniska och strategiska lösningar i samband med detta.

– Alla kommunikationsföretag och techbolag som hanterar dessa frågor är välkomna att delta i studien, avslutar Robert Skölfman på Regi.

I Sverige har snart ett 10-tal byråer redan anmält sitt intresse.

ANDREAS RÅGSJÖ THORELL

Webbredaktör

andreas.thorell@resume.se

Ny byråledarstudie av Regi: Nio av tio byråer påverkas negativt av Covid-19 krisen, 75 % planerar permitteringar

Corona-krisen slår hårt mot kommunikationsbranschen enligt en studie som Regi genomfört i april. Hela 91 % av byråledarna uppger att coronakrisen påverkar deras affär negativt (48 %) eller mycket negativt (43 %).

Analysföretaget Regi har genomfört en undersökning av läget hos Sveriges byråledare i samarbete med Resumé och branschföreningarna SAM och KOMM.

På frågan om byråerna har fått inställda uppdrag under de senaste veckorna svarar 91 % ja. Nästan alla (95 %) uppger att de har fått uppdrag som har skjutits på obestämd framtid. På frågan om uppdragen ändrat karaktär och innehåll svarar 81 % ja.

Enligt studien finns viss ekonomisk uthållighet för ungefär en tredjedel av byråerna. På frågan om hur länge verksamheten kan bedrivas utan extra lån eller statligt stöd är det 28% som svarar att de klarar att driva byrån i 6 månader eller mer. Men lika många uppger att de inte klarar mer än maximalt 2 månader. Det finns följaktligen en viss diskrepans när det gäller ekonomin i byråerna. Samtidigt är det endast 17 % som uppger att de planerar att söka extra finansiering till verksamheten.

Högst upp på byråledarnas agenda står personalfrågorna. Studien visar att uppsägningar, korttidspermitteringar samt kostnadsbesparingar är de åtgärder som vidtas just nu med anledning av corona-viruset.

Regis sammanställning visar att permitteringar är aktuellt för 75 % av byråledarna. Om permittering är aktuellt uppger över hälften (56 %) att det drabbar samtliga anställda. 35 % svarar ”flertalet anställda” på frågan. Endast 6 % svarar att hälften kommer att permitteras.

Fråga: Hur många av era kunder har sagt upp samarbetet helt?

Digitalisering, högre effektivitet samt ett vassare utbud skapas ur corona-krisen enligt byråledarna. På frågan om vilka positiva konsekvenser framöver som corona-krisen kan medföra svarar merparten att en utveckling för digital kommunikation samt mer effektiva arbetssätt är att vänta.

Läget just nu när det gäller kundsamarbetena handlar om att ta hand om befintliga kunder och att anpassa erbjudandet till nya behov. En del byråledare uppger att de arbetar med att ta fram nya tjänster som en följd av den uppkomna situationen. Samtidigt förhandlar många om avtalen. Förhandlingarna avser bland annat omfång, prissänkningar, uppskjutna projekt och ändrade villkor generellt.

– Det är en dyster bild som målas upp, berättar Robert Skölfman, VD och grundare på Regi. De flesta byråledare har det väldigt tufft just nu. Men det finns positiva inslag i studien, vilket är upplyftande i dessa tider. Exempelvis uppger majoriteten (65%) att inga kunder har sagt upp samarbetet hittills. Ungefär en tredjedel har ett fåtal som sagt upp samarbetet helt. Vi får se hur utvecklingen ser ut om ett par månader, säger Robert Skölfman.

OM BYRÅLEDARSTUDIEN:

Studien genomfördes via webenkät mellan den 7e och den 17e april 2020. Svar inkom från totalt 133 byråledare på svenska kommunikationsbyråer i alla storlekar och byrådiscipliner.

OM REGI:

Regi arbetar sedan 25 år med researchbaserad analys och konsultativ rådgivning som erbjuder ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling för att utveckla kunders verksamhet. Regi jobbar med specifika branscher och framförallt research och konsulting inom B2B. Läs mer på www.regi.se

PRESSKONTAKT:

Robert Skölfman, VD och grundare Regi, robert.skolfman@regi.se tel 0707705385.