Category Archives: Nyheter

Inhouse och Regi i nytt samarbete för att hjälpa byråer att bli mer framgångsrika

Konsultföretagen Regi och Inhouse har inlett samarbete för att hjälpa byråer att utveckla sina verksamheter och bli mer framgångsrika och valbara. Regi genomför årligen bransch- och kundstudien Årets Byrå för byråer i hela Norden. Inom ramen för det arbetet ger också Regi utmärkelser till de byråer som presterar allra bäst i det sammanhanget. Inhouse är specialister på att hjälpa byråer med affärsutveckling, rekrytering och konsulttillsättningar.

”Robert och jag har under många år pratat om att vi skulle kunna stärka varandras erbjudanden med ett samarbete och nu har vi äntligen kommit till skott.”, berättar Håkan Bodman på Inhouse, som i branschen är känd som ”Byrådoktorn” och som under 15 år har hjälpt över 100 byråer i Norden att växa och bli mer lönsamma.

Samarbetet består bland annat i att Regi bygger på sitt konsulterbjudande och där kommer Håkan in som en viktig resurs.

”För oss på Regi är det viktigt att vår leverans förstärks med rådgivning hur man kan affärsutveckla sin byrå med de resultaten som framkommer i studien. Vi strävar hela tiden efter att byråerna ska få ut ännu mer värde av den kvalitetsgranskning vi gör för över 150 byråer. Med Håkans erfarenhet och kompetens kan vi nu hjälpa byråerna att få ut ännu mer nytta av våra tjänster i form av genomförda förbättringar och förändringar som leder till ökad konkret affärsnytta på olika sätt.”, säger Robert Skölfman, VD och grundare till Regi.

 

För ytterligare information, kontakta:

Robert Skölfman, VD Regi AB

+46 707 70 53 85
robert.skolfman@regi.se
www.regi.se

Håkan Bodman, Managementkonsult Inhouse AB

+46 708 12 89 09
hakan.bodman@inhouse.se
www.inhouse.se

TJÄNSTE- OCH PRODUKTDESIGN BLIR NY KATEGORI I ÅRETS BYRÅ

Branschstudien Årets Byrå 2022 utökas med en ny kategori: TJÄNSTE- OCH PRODUKTDESIGN BLIR NY KATEGORI I ÅRETS BYRÅ

De senaste åren har flera nya byråer med tjänste- och produktdesign som sitt huvuderbjudande tillkommit på marknaden. Regi breddar därför sin digitala kategoriportfölj. Utvecklingen gör att Tjänste- och Produktdesign får en egen kategori i Årets Byrå 2022.

Läs hela pressmeddelandet HÄR.

Årets Byrå 2022 utökas med en ny studie

REGI OCH KOMM STARTAR EN VARUMÄRKESUNDERSÖKNING

Inom ramen för branschstudien Årets Byrå ingår KOMM ett samarbete med Regi och inför en Imagestudie som kommer mäta både spontan och hjälpt erinran. Denna studie kommer särredovisas i december och medlemmar i KOMM kommer att kunna ta del av sitt resultat till ett specialpris om 10.000 kr/byrå. För de byråer som vill köpa sin byrårapport i Årets Byrå kommer Imagestudien ingå för rapportnivåerna Professional och Advanced.

Läs hela pressmeddelandet HÄR.

Anmälan sker HÄR.

Livesändning: Content Talks – Hur får vi det perfekta och affärsmässigt bästa förhållandet mellan kund och byrå?

Content Talks – Hur får vi det perfekta och affärsmässigt bästa förhållandet mellan kund och byrå?

Idag bjuder Swedish Content Agencies in till ett nytt Content Talks. Som understöd i samtalet kommer Regis vd Robert Skölfman som står bakom branschstudien Årets Byrå. Regi har specialanalyserat vad Contentbyråerna gör bra och vad de kan bli bättre på jämfört med andra byråer. Dessutom diskuteras arbetsklimatet på byråerna. Som grund för diskussionen har vi Regis medarbetarstudie.

Se sändningen här nedan:

Nyheter inför Årets Byrå 2022

Analys och konsultföretaget Regi Research & Strategi

Nyheter inför Årets Byrå 2022

Regi ser ett behov av att presentera en årlig sammanfattning av de största nyheterna i Årets Byrå-studien 2022. Detta kommer att göras dels i denna korta artikel och mer fördjupat framöver.

Bokföringsintyg

Som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra Regis årliga bransch- och kundstudie har analysföretaget Regi valt att införa krav på bokföringsintyg, för att styrka att inskickad kundlista uppfyller Regis krav på deltagande i Årets Byrå 2022. Detta görs för att säkerställa en så rättvis och högkvalitativ studie som möjligt.

Image-studie

Regi kommer i år även att inkludera en image-studie med målsättningen att bidra med en ranking av hur starka byråernas varumärken är. Årets Byrå-konceptet består därmed från och med i år av tre delar, en kundnöjdhetsstudie, en image-studie och Bästa Arbetsgivare. Image-studien ersätter den del i enkäten som tidigare innehöll ett årligt tema, därför kommer även enkätens längd minskas.

Key Performance Indicators (KPI) och analys

Regi har med start i studien 2021 infört KPI:er i rapporterna, där nyckeltal från studien är samlade på en överskådlig sida. Utöver detta har även en CSI-analys och Regi-analys arbetats fram. Målsättningen med dessa analyser och KPI:er är att erbjuda ett mer överskådligt och koncist sätt att presentera studiens resultat för byrån, samt att lyfta fram aspekter som byrån behöver jobba på och utveckla under det kommande året baserat på Regis studie.

Kategorinyheter
Regi kommer i Årets Byrå 2022 erbjuda ett antal nya kategorier, detta för att bättre spegla marknaden och omfatta så stor del av den som möjligt. En ny kategori, kombinerat med image-studien, erbjuder ett nytt spännande tillägg i Årets Byrå för de större byråerna på den svenska marknadsförings- och kommunikationsmarknaden. Denna kategori är till för byråer med över 100 miljoner kronor i byråintäkt. Regi har även valt att dela upp kategorin mediebyråer, i en kategori för nätverksbyråer och en annan för de fristående mediebyråerna.

Årets Byrå-eventet 2022

Regi strävar efter att ordna det årliga Årets Byrå-eventet så snabbt som möjligt i januari 2022. Regi vill ge byråerna chansen att marknadsföra sin framgång i studien och tävlingen under en längre tid än de kunde i 2021-års upplaga. Det är även av största vikt att kundbyråerna får ta del av sina rapporter och resultat så snabbt som möjligt efter avslutad fältperiod.

Bästa Arbetsgivare 2022

Regi kommer att utföra studien Bästa Arbetsgivare för tredje året i rad. Mer information om studien kommer i ett senare skede.

Kommentar från Robert Skölfman, VD på Regi

”Med de nya inslagen kommer vi att höja kvalitén i studien med ytterligare ett snäpp. Det ska också bli spännande att fortsatt både mäta kundernas och medarbetarnas uppfattning. Imagestudien blir också ett viktigt komplement för byråernas eget marknadsföringsarbete, inte minst för de allra största byråerna.

– Robert Skölfman, VD och grundare.

OM REGI:

Regi arbetar sedan 25 år tillbaka med researchbaserad analys och konsultativ rådgivning som erbjuder ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling för att utveckla kunders verksamhet. Regi jobbar med specifika branscher och framför allt research och consulting inom B2B. Läs mer på www.regi.se

KONTAKTA REGI

Robert Skölfman, Regi Research & Strategi Ab