Välkommen in med er anmälan till Årets Byrå 2020 senast den 28 augusti!

Nedan har du våra regler och information om hur du anmäler er byrå.

Har du frågor kring studien eller vill beställa er byråspecifika kundrapport, hör av dig till therese.malmgren@regi.se.


 

Regler och kvalificeringskrav

Er byrå måste uppfylla nedanstående regler och kvalificeringskrav för att officiellt kunna delta. Regi ser allvarligt på regelbrott och påföljder kan tillkomma*.

 

Verksamhet inom marknadskommunikation

Er verksamhet måste vara en byrå eller ett konsultföretag som arbetar med marknadskommunikation.

Byrån har ska ha ett eget organisationsnummer eller ett eget varumärke som kan redovisa för den egna intäkten.

 

Intäkt på över 7 miljoner kronor

Er verksamhet måste ha en intäkt på minst 7 mkr baserat på det senaste bokslutet. Med intäkt menas summan av arvoden plus påslag – ej inköp för kunds räkning.

Vid brutet räkenskapsår måste uppgifterna för byråns intäkt skickas till Regi senast 15 november 2019.

 

Samtliga kvalificerade kunder ska skickas in 

Ni måste skicka in samtliga kunder som uppfyller kraven nedan:

 • Kunden har köpt in tjänster för över 250 000 kronor (exkl. moms) de senaste 12 månaderna; från 1 juli 2018 t om 31 juni 2019.
 • Kunden har samarbetat med byrån under minst 6 månader.

 

Ni får INTE skicka in kunder som:

 • är andra byråer/konsulter.
 • har nära personliga band till VD/ägare på byrån.
 • är företag inom samma koncern.
 • ligger i tvist med byrån.
 • är pro bono eller icke-kommersiella samarbeten.

 

Övrigt

Om ett kundföretag utgör olika varumärken hanteras varje varumärke som en separat kund.

Ni kan skicka in max 3 kontaktpersoner per varumärke/kund.

Antalet inköpande kunder från ett och samma bolag får inte utgöra mer än 30% av byråns totala andel svar.

 

*Regelbrott och påföljder

Som deltagare måste ni skriva på försäkran om att ni följer reglerna och kvalificeringskraven för deltagande samt att uppgifterna stämmer. Detta gör ni i samband med att ni skickar in er kundlista till Regi.

Om en deltagare inte skulle följa reglerna och kvalificeringskraven riskerar deltagaren att uteslutas ur rankingen samt bli skyldig att betala ett vite. Detta då regelbrott riskerar att skada Regis och Årets Byrås varumärke och rykte.

 

Våra kategorier 2020

Nedan ser ni våra huvudkategorier. Den kategori som just er byrå/verksamhet kommer att ingå i bestäms utifrån er verksamhets inriktning.  Vissa av kategorierna delas även in i underkategorier baserat på byråns intäkt. Observera att ni endast kan delta inom 1 kategori.

Om ni är osäkra på vilken kategori er byrå tillhör så kontakta Årets Byrå-teamet. Ifall det skulle uppstå oklarheter tar Regi en dialog med aktuellt branschförbund.

Content

Contentbyråer arbetar med content marketing, bland annat utveckling och produktion av innehåll till egna, förtjänade och köpta kanaler.

Digital

Digitalbyråer arbetar med digitala strategier och lösningar, däribland webbutveckling, systemutveckling och digital marknadsföring.

Event & Brand Experience

Event-/Brand Experience-byråer arbetar med att utveckla och samordna kommunikationen kring ett eget, sponsrat eller skapat evenemang.

Media

Mediebyråer arbetar med att rådge, planera och hantera transaktioner av medie- och kommunikationsaktiviteter åt kunder utan egen position eller ägande i kommunikationskanalerna.

PR & Kommunikation

Arbetar med rådgivning, utveckling och implementering inom public relations.

Reklam

Reklambyråer arbetar med att rådge, planera och hantera marknadsföring, profilering och kampanjer för olika typer av kunder.

Varumärke & Design

Varumärke-/Designbyråer arbetar med att positionera, kommunicera och formge varumärken och deras produkter/ tjänster.

 

Tidsplan

 • Augusti – : Deltagarna mailar in sina kundlistor till Regi.
 • September – november: Studien genomförs via mail och telefonintervjuer.
 • December: Regi publicerar deltagarlistan, dvs de byråer som kvalificerat sig.
 • December/Januari: Regi publicerar nomineringslistan, dvs nominerade byråer inom respektive kategori.
 • Februari: Vinnarna i Årets Byrå utses på den årliga galan.
 • Februari – maj: Regis kunder får sina kundrapporter och presentationer.

 

Anmäl ert deltagande

Det är kostnadsfritt att delta i Årets Byrå.

Ni anmäler ert deltagande genom att skicka in er kundlista till Regi. Det är viktigt att ni använder den mall som Regi har tagit fram. Mallen för Årets Byrå 2020 kan du ladda ner här

Kundlistan måste vara inne senast den 28 augusti 2019.

Sena anmälningar kommer att debiteras med en extrakostnad.

Ni skickar listan till Emelie Johansson på emelie.johansson@regi.se

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta någon av oss i Årets Byrå-teamet.