Ni har fortfarande möjlighet att anmäla er till Årets Byrå Sverige 2019! Ni anmäler ert deltagande genom att skicka in er kundlista till Emelie Johansson: emelie.johansson@regi.se.

Mallen för kundlistan laddar ni ned här

Er byrå måste uppfylla nedanstående regler och kvalificeringskrav för att officiellt kunna delta. Regi ser allvarligt på regelbrott och påföljder kan därför tillkomma*.

Det är kostnadsfritt att delta i Årets Byrå.

 

Regler och kvalificeringskrav

 

Verksamhet inom marknadskommunikation

Er verksamhet måste vara en byrå eller ett konsultföretag som arbetar med marknadskommunikation.

Intäkt på över 7 miljoner kronor

Er verksamhet måste ha en intäkt på minst 7 mkr baserat på det senaste bokslutet. Med intäkt menas summan av arvoden plus påslag och andra intäkter – ej inköp för kunds räkning.

Samtliga kvalificerade kunder ska skickas in. 

Ni måste skicka in samtliga kunder som uppfyller kraven nedan:

 • Kunden har köpt in tjänster för över 250 000 kronor de senaste 12 månaderna (från 1 september 2017 t om 31 augusti 2018).
 • Kunden har samarbetat med byrån under minst 6 månader.

Ni kan skicka in max 3 kontaktpersoner per företag/varumärke.

Ni får EJ skicka in kunder som:

 • är andra byråer/konsulter.
 • har nära personliga band till VD/ägare på byrån.
 • är företag inom samma koncern.
 • ligger i tvist med byrån.
 • är pro bono eller icke-kommersiella samarbeten.

 

Övrigt

Om ett kundföretag utgör olika varumärken hanteras varje varumärke som en separat kund.

Antalet inköpande kunder från ett och samma bolag får inte utgöra mer än 30% av byråns totala andel svar.

 

Våra kategorier

Nedan ser ni våra huvudkategorier. Den kategori som just er byrå/verksamhet kommer att ingå i bestäms utifrån er verksamhets inriktning.  Vissa av kategorierna delas även in i underkategorier baserat på byråns intäkt. Observera att ni endast kan delta inom 1 kategori.

Om ni är osäkra på vilken kategori er byrå tillhör så kontakta Årets Byrå-teamet. Ifall det skulle uppstå oklarheter tar Regi en dialog med aktuellt branschförbund.

 

Contentbyrå

Contentbyråer arbetar med content marketing, bland annat utveckling och produktion av innehåll till egna, förtjänade och köpta kanaler.

Digitalbyrå

Digitalbyråer arbetar med digitala strategier och lösningar, däribland webbutveckling, systemutveckling och digital marknadsföring.

Event-/Brand Experience-byrå

Event-/Brand Experience-byråer arbetar med att utveckla och samordna kommunikationen kring ett eget, sponsrat eller skapat evenemang.

Mediebyrå

Mediebyråer arbetar med att rådge, planera och hantera transaktioner av medie- och kommunikationsaktiviteter åt kunder utan egen position eller ägande i kommunikationskanalerna.

PR-byrå

PR-byråer arbetar med rådgivning, utveckling och implementering inom public relations.

Reklambyrå

Reklambyråer arbetar med att rådge, planera och hantera marknadsföring, profilering och kampanjer för olika typer av kunder.

Varumärke-/Designbyrå

Varumärke-/Designbyråer arbetar med att positionera, kommunicera och formge varumärken och deras produkter/ tjänster.

 

*Regelbrott och påföljder

Som deltagare måste ni skriva på försäkran om att ni följer reglerna och kvalificeringskraven för deltagande samt att uppgifterna stämmer. Detta gör ni i samband med att ni skickar in er kundlista till Regi.

Om en deltagare skulle bryta mot reglerna och kvalificeringskraven riskerar deltagaren att uteslutas ur rankingen samt bli skyldig att betala ett vite om 100 000 kronor. Detta då regelbrott riskerar att skada Regis och Årets Byrås varumärke och rykte.

 

Anmäl ert deltagande

Ni anmäler ert deltagande genom att skicka in er kundlista till Regi. Vi tar inte ut någon avgift.

Det är viktigt att ni använder den mall som Regi har tagit fram. Mallen för kundlistan till Årets Byrå 2019 kan du ladda ner här: Mall för Kundlista

Ni skickar listan till Emelie Johansson på emelie.johansson@regi.se

 

 

Tidsplan

 • Augusti – september: Deltagarna mailar in sina kundlistor till Regi.
 • September – november: Studien genomförs via mail och telefonintervjuer.
 • December: Regi publicerar deltagarlistan, dvs de byråer som kvalificerat sig.
 • December/Januari: Regi publicerar nomineringslistan, dvs nominerade byråer inom respektive kategori.
 • Februari: Vinnarna i Årets Byrå utses på den årliga galan.
 • Februari – maj: Regis kunder får sina kundrapporter och presentationer.

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta någon av oss i Årets Byrå-teamet.