GRATTIS TILL ALLA VINNARE I ÅRETS BYRÅ SVERIGE 2020!

Nordens största branschstudie i kommunikationsbranschen har genomförts för 20:e gången i Sverige.

Årets Byrå genomförs av Regi, det ledande konsultföretaget för insiktsbaserade branschstudier och analyser av marknads- och kommunikationsbranschen.

I Årets Byrå utvärderas cirka 300 nordiska kommunikationsbyråer årligen. Resultatet baseras på över 4.000 anonyma kundutvärderingar.

Regi erbjuder research, analys samt rådgivning baserat på såväl branschstudien samt empiriska erfarenheter och lärdomar.

Årets Byrå Sverige 2021 och Årets Byrå Finland 2021 (Vuoden Toimisto 2021) inleds i augusti 2020. Välkommen med!

 

Nyheter