Kundsamarbete NKI/KPI

Byrån har följt upp sina kundsamarbeten via Årets Byrå-studien eller annan kundstudie. Feedbacken från byråns kunder har sammanställts och presenterats för byrån.

Kundsamarbete Kontinuerlig

Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process. Alternativt genomför byrån löpande samarbetsuppföljningar i samma syfte.

Medarbetarnöjdhet

Byrån har undersökt sina medarbetares upplevelser via Bästa Arbetsgivare-studien eller annan medarbetarstudie. Feedbacken från byråns medarbetare har sammanställts och presenterats för byrån.