Content Talks – Hur får vi det perfekta och affärsmässigt bästa förhållandet mellan kund och byrå?

Idag bjuder Swedish Content Agencies in till ett nytt Content Talks. Som understöd i samtalet kommer Regis vd Robert Skölfman som står bakom branschstudien Årets Byrå. Regi har specialanalyserat vad Contentbyråerna gör bra och vad de kan bli bättre på jämfört med andra byråer. Dessutom diskuteras arbetsklimatet på byråerna. Som grund för diskussionen har vi Regis medarbetarstudie.

Se sändningen här nedan: