Den snabba omvandlingen mot en all tyngre insats av data och teknologi i marknadsföring och reklam, resulterar nu i en ny kategori i Årets Byrå 2021.

Enligt analysföretaget Regi Research & Strategi, som utför den årliga branschstudien, har allt fler traditionella byråer byggt ut sitt kunnande på området samtidigt som många nya byråer har data & teknologi som sitt huvuderbjudande.

I samtliga nordiska länder finns det mellan ett halvt till ett dussin byråer per land med stark kompetens i den nya kategorin enligt Regi.

– Vi vill lyfta fram den snabba förändringen i branschen genom att lansera denna nya viktiga kategori, säger Robert Skölfman, vd på analys och konsultföretaget Regi.

Hantering av strategisk data är en stor, konkurrensavgörande fråga för många företag i den accelererande digitaliseringen och globaliseringen.

– Värdet av företagens eget data har gått upp och det behövs allt mer teknologi för att kunna skapa affärsnytta av detta,  säger Skölfman och påpekar att detta återspeglas i byråfältet och det faktum att tekniska lösningar får större betydelse.

– Genom att kunderna själva anger vilken typ av tjänster som köps in från byråerna skapas kategoritillhörighet. Bland tjänsterna kommer nu hantering av big data och tillhandahållande av tekniska och strategiska lösningar i samband med detta att läggas till. Alla kommunikationsföretag och techbolag som hanterar dessa frågor är välkomna att delta i studien.

I Sverige har snart ett tiotal byråer redan anmält sitt intresse och Robert Skölfman räknar med att fler kommer anmäla sig.

 

Publicerad 2020-09-21