Den årliga branschstudien Årets Byrå pågår som bäst, där kommunikationsköpare i Norden får utvärdera sina byråsamarbeten och svara på frågor inom kommunikationsområdet. Nu utökas studien till att även innefatta vd:ar och byråledare med en ”Byråledarstudie” som kör igång inom kort. Pressmeddelande i pdf.

– Vi har genomfört en årlig byråledarstudie i Sverige i flera år men nu kommer även denna studie att genomföras bland byråledare i hela Norden. Vi är övertygande om att detta kommer att ge intressanta insikter och information som kommer hela vår bransch till godo, säger säger Pia Grahn, vd för Regi.

Årets Byrå är Nordens största branschstudie inom kommunikationsbranschen och genomförs nu för 18:e gången i Sverige och i Norge för tredje året. I Finland, där Årets Byrå- studien lanserades för ett år sedan, gjordes studien ihop med Norstat som partner. Nu utökar Regi samarbetet med Norstat till att även omfatta fältarbete och datainsamling i Sverige och Norge.

– I och med att vi blivit allt mer Nordiska, är det viktigt att vi har goda partners i projektet. Vi är beroende av starka och stabila partners. Norstat har visat att de har kompetensen, resurserna och förståelsen för helheten som vi värdesätter högt, säger Pia Grahn.

Parallellt med Årets Byrå genomförs nu även en s k byråledarstudie, där vd och byråchef på byråer i hela norden kommer att få frågor om teknikskifte och digitalisering, utmaningar i att driva byrå och hur man ser på byråvalsfrågor. Undersökningen som startar inom kort genomförs i samarbete mellan Norstat och Regi.

– Årets Byrå är ett spännande, omfattande och komplext projekt som ställer stora krav på oss och våra telefonintervjuare. Att projektet dessutom mynnar ut i ett sådant resultat med en så stor synlighet för en hel bransch gör det extra roligt och spännande att jobba med Årets Byrå. Samarbete med Regi fungerar väldigt bra och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet fullt ut i Norden, säger Henrik Åquist, VD för Norstat i Sverige.

Om Regi och Årets Byrå 2018:

Årets Byrå är Sveriges största bransch- och kvalitetsstudie inom kommunikationsområdet och genomförs för 18nde året av analysföretaget Regi. Årets Byrå genomförs även i Norge och Finland. I Sverige genomförs projektet i samarbete med Resumé.

Om Norstat:

Norstat bildades 1997 och är en av de tongivande aktörerna på den svenska och nordiska undersökningsmarknaden. Bland kunderna syns många av de mest framgångsrika analysföretagen, mediebyråer och konsumentvarumärken på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Pia Grahn, vd Regi Research & Strategi AB
+46 707 688 101
pia.grahn@regi.se

Henrik Åquist, vd Norstat Sverige AB
+46 708 368 102
henrik.aquist@norstat.se