Regi, som bl.a. står bakom branschstudien Årets Byrå, har utvecklat en digital plattform för aktörer inom kommunikationsbranschen. Byråpartners.se, som den heter, ska underlätta för kommunikationsköpare att hitta rätt byråpartner.

 

2020 investerades 71 mdr i marknadsföring och kommunikation enligt IRM. Investeringar som påverkar efterfrågan på både lång och kort sikt. Valet av kommunikationskonsult är ett affärskritiskt och strategiskt avgörande beslut som ska synas på sista raden. Ambitionen är att Byråpartners.se ska underlätta för kommunikationköpare och konsulter att mötas.

  • Genom den här plattformen breddar vi vårt erbjudande gentemot branschen i allmänhet och byråerna i synnerhet. Vi har bara fått positiv återkoppling från vår egna research. Säger Robert Skölfman VD på analys och konsultföretaget Regi.

Målsättningen med Regis plattform ”Byråpartner” är att underlätta för båda parter i denna tidskrävande och viktiga process. Genom att öppna upp för en ökad konkurrens hoppas Regi på att kunna bidra till ökad tillgänglighet av den kreativa och strategiska kompetens som kommunikationskonsulterna besitter. Byråpartner stöds av flera av branschens intresseorganisationer, bla Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund.

  • Superbra tjänst! Bra med samlad information att fördjupa sig i. Kommer att underlätta mycket när jag nästa gång letar efter en byrå. Säger Caroline Forsshell, CMO, Kivra

Det finns idag ca 1300 företag som erbjuder kommunikations- och marknadsföringstjänster med mer än tre miljoner i årsomsättning i Sverige enligt Bolagsverket. Dessa konsulter hjälper det svenska näringslivet att öka sin konkurrenskraft och stärka en av sina kunders viktigaste tillgångar, varumärket. Enligt PRV kan 80 procent av en verksamhets värde finnas i de immateriella tillgångarna.

  • Nu får vi möjligheten att på ett objektivt sätt berätta som vad vi kan tillföra våra kunder. Säger Mia Nilsson, byråchef, Hummingbirds The Hybrid Agency

Regi – Byråpartner kommer att lanseras i början av nästa år. I nuläget kan byråerna välja olika upplägg beroende på hur de vill synas. Det kommer även att finnas en enklare gratistjänst för byråer.

Till Byråpartners.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Skölfman, vd, Regi

robert.skolfman@regi.se

070-770 53 85