Regis 7:e Advisory Board bestående av Svenska kommunikationsbyråer träffades onsdagen 19 augusti.
Syftet med att samla ett Advisory Board för projektet Årets Byrå och Regis arbete med kommunikationsbranschen är främst att samla in synpunkter som hjälper till att ständigt förbättra och utveckla projektet. Detta ska bidra till att studien är uppdaterad och relevant samt att Regis kunskapsöverföring till branschen berör aktuella utmaningar och intresseområden.

Agendan för Advisory Board 2015 var:

• Regis årliga bransch- och kvalitetsstudie Årets Byrå – Vad är dina synpunkter på projektet som helhet? Vad kan förbättras?
• Branschglidning och kategoriindelning
• Den digitala utmaningen – synpunkter och tankar?
• Galan Årets Byrå – vad är dina synpunkter på formatet. Vad kan förbättras?
• Information/kommunikationen kring Regi och projektet Årets Byrå. Vad är dina synpunkter och hur kan det förbättrats?

Vi tackar alla medverkande och ser fram emot ett givande år!

Medverkande:

Bazooka, Petra Blixman
Dear Friends, Roger Brovik
Digitas Lbi, Mikael Larsson
Geelmuyden.Kiese, Frida Berg
Hill, Lars Andersson
Lovstrom, Håkan Lövström
Occasion, Mattias Trotzig
Spinn, Johanna Linander
Åkestam.Holst, Jacob Stjärne
Regi, Robert Skölfman
Regi, Caroline Tiala
Regi, Sven-Erik Ån
Regi, Therese Malmgren