Ranking

Rankinglistorna inkluderar 1:an, 2:an och 3:an inom respektive byråkategori.

Ranking Årets Byrå 2019

Ranking Årets Byrå 2018

Ranking Årets Byrå 2016/2017

Ranking Årets Byrå 2015

 

 

Nomineringslistor

Nomineringslistorna inkluderar de deltagande byråer som fått högst betyg av sina kunder (ej rangordnade), inom respektive byråkategori.

Nominerade Årets Byrå 2019

Nominerade Årets Byrå 2018

Nominerade Årets Byrå 2016/2017

Nominerade Årets Byrå 2015

 

Deltagarlistor/Referensgrupper

Här presenteras alla byråer som ingått i Årets Byrå de senaste åren.

Referensgruppen Årets Byrå 2019

Referensgruppen Årets Byrå 2018

Referensgruppen Årets Byrå 2016/2017

Referensgruppen Årets Byrå 2015