Resumé: Ny studie visar på inhousebyråernas framfart

Publicerades i Resumé 2018-02-15. Läs hela artikeln här. 

Enligt den årliga branschstudien Årets Byrå tror en tredjedel av kommunikationsköparna att inhousebyråer på sikt kommer bli de traditionella byråernas största konkurrenter.

Den 21 februari är det dags för den 18:e upplagan av Årets Byrå-galan på Münchenbryggeriet i Stockholm. I samband med med galan presenterar även Regi del årliga studien ”Årets byrå Sverige 2018”. Studien bygger på omdömen från 2500 kommunikationsköpare som fått utvärdera sina befintliga byråer.

Årets studie visar att kommunikationsköparna tror att inhousebyråerna framöver kommer kunna rita om byråmarknaden.

– Årets studie visar att just inhousebyråerna blir allt viktigare för landets kommunikationsköpare. Hela 28% av de tillfrågade kommunikationsköparna uppger att just inhousebyråerna kan bli byråernas största konkurrent inför kommande år, säger Pia Grahn, vd för Regi.

16 procent av de tillfrågade ser även digitala och tekniska specialister/leverantörer som en framtida konkurrent. I en tidigare delpresentation av studien uppgav kommunikationsköparna att digital kompetens är det förbättringsområdet hos deras befintliga byråer.

I frågan gällande hur kommunikationsköparna i framtiden vill köpa kommunikationstjänster uppger 33 procent att de helst har en huvudbyrå parat med två-tre specialistbyråer. Nästan lika stor del (30 procent) föredrar dock att jobba med endast en byrå som hanterar alla tjänster och behov.

– Den stora huvudbyrån har en mycket stark ställning, det står klart när man tittar på årets studie. Landets kommunikationsköpare vill helst ha en huvudbyrå som hjälper till med det allra mesta. Och även om många uppger att inhousebyråerna är på stark frammarsch, så blir de inte en konkurrent till byråerna, snarare ett komplement. Kommunikationsköparna behöver sina byråer, säger Pia Grahn.

Regi arrangerar Årets Byrå i partnerskap med Resumé.