Hur långt kan man gå vid jämförelser i reklam?

Seminariet kommer att belysa den juridiska gränsdragningen vid jämförelser i reklam. Får man jämföra sig med sina konkurrenter? Kan man då peka ut konkurrenterna? Får man använda konkurrenternas varumärken eller andra kännetecken? När kan jämförelser bli misskrediterande? Genom praktiska exempel från framförallt Marknadsdomstolen kommer deltagarna se den fina skiljelinjen mellan när det fungerar med jämförelser och när jämförelserna går för långt.

– Genomgång av de marknadsrättsliga reglerna om:

–          Jämförelser

–          Vilseledande

–          Misskreditering

– Uppvisning och genomgång av praktiska exempel där jämförelser bedömts och varumärken/kännetecken använts

– Tips till byråerna vid utformningen av reklam vid jämförelser

 

Föreläsare är advokat Daniel Tornberg och juristen Ylva Aversten, både på Advokatfirman MarLaw. Daniel och Ylva är båda specialiserade på marknadsrätt, upphovsrätt, och IT – relaterad medierätt. Daniel är en av Sveriges mest rutinerade processombud vid Marknadsdomstolen. Ylva har arbetat under flera år på Marknadsdomstolen och under ett år på Reklamombudsmannen.

Välkommen på seminariet den 19:e februari, klockan 14:00 på Stockholm Waterfront. Anmäl dig här >>>