För fjortonde året i rad har nu Regis bransch- och kvalitetsstudie Årets Byrå påbörjats. Studien, som är Sveriges största kvalitets- och branschstudie bland kommunikationsbyråer, genomförs i samarbete med Dagens industri och har Dagens Media som mediepartner. Årets Byrå stöds även av branschorganisationerna Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Annonsörer, Sponsrings & Eventföreningen samt SWEDMA.

Kvalitetsstudiens främsta syfte är att samla in feedback från landets största kommunikationsköpare så att byråerna sedan ska kunna använda deras input i sitt förbättringsarbete.

”I årets upplaga kommer vi närmare titta på hur byråerna säkrar sin kvalitet och hur de arbetar proaktivt med att förbättra och utveckla sina relationer med deras uppdragsgivare” säger Robert Skölfman, VD på Regi.

Som vanligt utnämns sedan de bäst presterande byråerna i galan Årets Byrå i februari månad. I år förväntas över 200 byråer att medverka i studien och föregående år kom över 3000 bedömningar in från köpare av kommunikationstjänster.

”Intresset bland byråerna för Regis kvalitetsstudie har aldrig varit större. Över 120 byråer arbetar idag aktivt med de olika insikter och förbättringsförslag som kommer fram i den årliga studien” säger Jon Söderlind, projektledare på Regi.

Läs mer om Regis erbjudande till kommunikationsbyråer här