Gör din byrå bättre med våra analysverktyg

Utifrån Regi Byråstudien kan vi skapa en mängd olika analysverktyg som på olika sätt stärker
din affär. Här följer några exempel på analysverktyg:

 • Regi Byråstudie – NKI (Nöjd kundindex)
 • Bästa Arbetsgivare – NMI (Nöjd medarbetarindex)
 • Projekt och samarbetsuppföljningar
 • Enskilda kundstudier
 • Workshops med fokus på:
  • Merförsäljning befintliga kunder
  • Nyförsäljning
  • Förbättringsområden utifrån Regi Byråstudie
 • Varumärkes- och positioneringsanalys
 • Intressent/målgruppsmappning
 • Research audit
 • Kontakta Årets Byrå team för mer info

Steg 4 för att göra din byrå bättre.