Nya siffror från Regi och DIK visar att byråledare prioriterar hållbar arbetsmiljö högt. Men glappet mellan ambition och verklighet är stort.

Byråledarna har uppgett hur de prioriterar olika arbetsmiljöområden på en skala mellan 1-10. Jämställdhet är det mest prioriterade området på 9,57. Samtidigt visar en rapport från DIK att kvinnor i byråbranschen i genomsnitt tjänar 5 300 kronor mindre än män varje månad, och #sistabriefen synliggjorde utbredda problem med sexism och trakasserier.

Även arbetsmiljö (9,06) och arbetsvillkor (8,71) är högt prioriterade områden i Regis studie bland byråledarna men också här återstår mycket för att leva upp till ambitionerna. DIK:s rapport visar att sju av tio i byråbranschen jobbar trots att de är sjuka och att hälften jobbar mer än de får betalt för. Under året granskar dessutom Arbetsmiljöverket reklam- och webbyråer just för att det finns särskild misstanke om gränslöst arbete i branschen.

– Problem finns på flera nivåer, men vår studie visar att det har skett en utveckling i positiv riktning då allt fler byråledare uppger att de har handlingsplaner för att utveckla byråns arbetsmiljö inom flera olika områden, säger Pia Grahn, vd på Regi.

I undersökningen uppger majoriteten att de har policyer/handlingsplaner gällande sexuella trakasserier (90 %), jämställda löner (80 %), tillgänglighet utanför arbete (76 %), stress/ohälsa (73 %) och mångfald (71 %).

– De flesta arbetsgivare förstår att det här är viktiga frågor, men det är smärtsamt tydligt att de inte når hela vägen. Ett viktigt verktyg är så klart kollektivavtalen som gör det enklare att följa lagar och regler, men också är en utmärkt samtalsplattform mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger Anna Troberg, ordförande i DIK.

I Regis studie uppger 24 % av de tillfrågade byråledarna att byrån har kollektivavtal och 76 % att de inte har det. Det stämmer väl överens med DIK:s undersökningar som visar att 2 av 10 i byråbranschen har kollektivavtal. På arbetsmarknaden i stort har 9 av 10 kollektivavtal.

– Ökad mångfald och jämställdhet ligger i topp bland de områden som byråledarna kommer att prioritera under kommande 1-2 år, säger Pia Grahn.

Om undersökningen
I undersökningen som Regi gjort tillsammans med DIK har 51 byråledare i kommunikationsbranschen, på byråer som deltagit i Årets Byrå 2019, svarat på frågor om bland annat arbetsmiljö via webbenkät och telefonintervjuer (4 juni–14 juni 2019).

Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö i byråbranschen?
I Almedalen lyfter vi frågan och du är mer än välkommen att delta i diskussionen. Tillsammans kan vi göra branschen ännu bättre. Läs mer här.

Årets Byrå – Bästa Arbetsgivare
DIK, Regi och Resumé instiftar ett nytt pris med fokus på hållbar arbetsmiljö. Priset går till en arbetsgivare inom byråbranschen som gör ett extra bra arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda. Läs mer här.