Corona-krisen slår hårt mot kommunikationsbranschen enligt en studie som Regi genomfört i april. Hela 91 % av byråledarna uppger att coronakrisen påverkar deras affär negativt (48 %) eller mycket negativt (43 %).

Analysföretaget Regi har genomfört en undersökning av läget hos Sveriges byråledare i samarbete med Resumé och branschföreningarna SAM och KOMM.

På frågan om byråerna har fått inställda uppdrag under de senaste veckorna svarar 91 % ja. Nästan alla (95 %) uppger att de har fått uppdrag som har skjutits på obestämd framtid. På frågan om uppdragen ändrat karaktär och innehåll svarar 81 % ja.

Enligt studien finns viss ekonomisk uthållighet för ungefär en tredjedel av byråerna. På frågan om hur länge verksamheten kan bedrivas utan extra lån eller statligt stöd är det 28% som svarar att de klarar att driva byrån i 6 månader eller mer. Men lika många uppger att de inte klarar mer än maximalt 2 månader. Det finns följaktligen en viss diskrepans när det gäller ekonomin i byråerna. Samtidigt är det endast 17 % som uppger att de planerar att söka extra finansiering till verksamheten.

Högst upp på byråledarnas agenda står personalfrågorna. Studien visar att uppsägningar, korttidspermitteringar samt kostnadsbesparingar är de åtgärder som vidtas just nu med anledning av corona-viruset.

Regis sammanställning visar att permitteringar är aktuellt för 75 % av byråledarna. Om permittering är aktuellt uppger över hälften (56 %) att det drabbar samtliga anställda. 35 % svarar ”flertalet anställda” på frågan. Endast 6 % svarar att hälften kommer att permitteras.

Fråga: Hur många av era kunder har sagt upp samarbetet helt?

Digitalisering, högre effektivitet samt ett vassare utbud skapas ur corona-krisen enligt byråledarna. På frågan om vilka positiva konsekvenser framöver som corona-krisen kan medföra svarar merparten att en utveckling för digital kommunikation samt mer effektiva arbetssätt är att vänta.

Läget just nu när det gäller kundsamarbetena handlar om att ta hand om befintliga kunder och att anpassa erbjudandet till nya behov. En del byråledare uppger att de arbetar med att ta fram nya tjänster som en följd av den uppkomna situationen. Samtidigt förhandlar många om avtalen. Förhandlingarna avser bland annat omfång, prissänkningar, uppskjutna projekt och ändrade villkor generellt.

– Det är en dyster bild som målas upp, berättar Robert Skölfman, VD och grundare på Regi. De flesta byråledare har det väldigt tufft just nu. Men det finns positiva inslag i studien, vilket är upplyftande i dessa tider. Exempelvis uppger majoriteten (65%) att inga kunder har sagt upp samarbetet hittills. Ungefär en tredjedel har ett fåtal som sagt upp samarbetet helt. Vi får se hur utvecklingen ser ut om ett par månader, säger Robert Skölfman.

OM BYRÅLEDARSTUDIEN:

Studien genomfördes via webenkät mellan den 7e och den 17e april 2020. Svar inkom från totalt 133 byråledare på svenska kommunikationsbyråer i alla storlekar och byrådiscipliner.

OM REGI:

Regi arbetar sedan 25 år med researchbaserad analys och konsultativ rådgivning som erbjuder ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling för att utveckla kunders verksamhet. Regi jobbar med specifika branscher och framförallt research och konsulting inom B2B. Läs mer på www.regi.se

PRESSKONTAKT:

Robert Skölfman, VD och grundare Regi, robert.skolfman@regi.se tel 0707705385.