Insikterna från studien kan användas och förmedlas på olika sätt, enskilt eller i kombination:

 

Byråspecifik kundrapport

Rapporten innehåller byråns resultat från Årets Byrå inklusive handfasta råd. Rapporten finns i flera nivåer, med möjlighet till benchmark mot branschen, kategorin och utvalda byråer.

 

Presentationer och Workshops

Insikter och kunskap förmedlas med fördel genom interaktiva presentationer, trendspaningar och kunskapsseminarier. Våra kunniga konsulter med branscherfarenhet kan vägleda ledningsgrupp och/eller hela byrån, exempelvis i samband med kick-off eller annan aktivitet.

Workshops genomförs efter givna teman och förbereds i samråd med byråledningen. Resultatet skall alltid vara en konkret handlingsplan för snabb implementering samt personlig rådgivning i affärsutveckling vägleder er i processen.

 

Research och analystjänster

Regi har ett av Sveriges vassaste team som dagligen hanterar stora mängder data. Leveransen består av skarpa beslutsunderlag som exempelvis:

  • Varumärkes- och positioneringsanalys
  • Projektuppföljning och kvalitetssäkring
  • Kundstudier
  • Medarbetarstudier
  • Intressent/målgrupps-mapping
  • Research audit

 

För mer information kontakta oss i Årets Byrå-teamet.