Resultaten och insikterna från Årets Byrå kan användas och förmedlas på olika sätt, enskilt eller i kombination.

Byråspecifik kundrapport

Majoriteten av byråerna som deltar i Årets Byrå beställer sin byråspecifika kundrapport. Rapporten innehåller byråns resultat från Årets Byrå med jämförelser mot branschen, byråns kategori och utvalda byråer. Rapporten finns i tre nivåer; Basic, Professional och Advanced. 

Är ni intresserade så kontakta oss via kontaktformuläret nedan så hör vi av oss.

Läs mer om specifikation av rapporterna samt priser här.

Byråspecifik medarbetarrapport

De byråer som deltar i vår medarbetarstudie Bästa Arbetsgivare  kan beställa sin byråspecifika rapport med insikt i hur medarbetarnöjdheten ser ut på byrån. Rapporten inkluderar även jämförelser mot branschen.

Läs mer om specifikation av rapporten samt pris här.

Presentationer och Workshops

Insikter och kunskap förmedlas med fördel genom interaktiva presentationer, trendspaningar och kunskapsseminarier. Våra kunniga konsulter med branscherfarenhet kan vägleda ledningsgrupp och/eller hela byrån, exempelvis i samband med kick-off eller annan aktivitet.

Workshops genomförs efter givna teman och förbereds i samråd med byråledningen. Resultatet skall alltid vara en konkret handlingsplan för snabb implementering samt personlig rådgivning i affärsutveckling vägleder er i processen.

Research och analystjänster

Regi har ett av Sveriges vassaste team som dagligen hanterar stora mängder data. Leveransen består av skarpa beslutsunderlag som exempelvis:

  • Varumärkes- och positioneringsanalys
  • Projektuppföljning och kvalitetssäkring
  • Kundstudier
  • Medarbetarstudier
  • Intressent/målgrupps-mapping
  • Research audit

För mer information kontakta oss i Årets Byrå-teamet.