Årets Byrå är den mest genomgripande branschstudien i sitt slag. Många av de byråer som är med i referensgruppen beställer årligen branschrapporten – ett potent verktyg som rätt nyttjat genom åren har varit ett stöd i svenska byråledares svåra uppdrag.

Insikterna som aggregerats under åren ger oss en unik plattform att arbeta utifrån. Bara i 2016 års upplaga Årets Byrå har vi genomfört ca 3.000 enskilda utvärderingar av kommunikationsbyråer. Insikter och kunskap förmedlas på olika sätt, enskilt eller i kombination:

Branschrapporten
Finns i flera nivåer, med möjlighet till benchmark gentemot andra byråer, öppna kommentarer och handfasta råd.

Presentationer och Workshops
Insikter och kunskap förmedlas med fördel genom interaktiva presentationer, trendspaningar och kunskapsseminarier. Våra kunniga konsulter med branscherfarenhet kan vägleda ledningsgrupp och/eller hela byrån, exempelvis i samband med kick-off eller annan aktivitet.

Workshops genomförs efter givna teman och förbereds i samråd med byråledningen. Resultatet skall alltid vara en konkret handlingsplan för snabb implementering samt personlig rådgivning i affärsutveckling vägleder er i processen.

Research och analystjänster
Regi har ett av Sveriges vassaste team som dagligen hanterar stora mängder data. Leveransen består av skarpa beslutsunderlag som exempelvis:

– Varumärkes- och positionering
– Research audit
– Projektuppföljning och kvalitetssäkring
– Intressent/målgrupps-mapping
– Kund- och medarbetarstudier

Kontakta Mikael Kärrlander för mer information: pia.grahn@regi.se.